• ul. Pułaskiego 21, 58-100 Świdnica,
 • ul. Rynek 22, 58-300 Wałbrzych
 • expertpro@expertpro.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu strony www.expertpro.pl, jest Expertpro Joanna Krynicka z siedzibą w Wałbrzychu (58-301) ul. Psie Pole 6/4, zwana dalej Administratorem lub właściciel serwisu.

W niektórych przypadkach Współadministratorem danych może być Expertpro Łukasz Geldarski z siedzibą w Wałbrzychu (58-301) ul. Psie Pole 6/4 zwany dalej Współadministratorem. 

Expertpro Joanna Krynicka i Expertpro Łukasz Geldarski zwani dalej „EXPERTPRO” zobowiązują się do ochrony prywatności i danych osobowych. W niniejszej Polityce prywatności omówiono rodzaje danych osobowych, które gromadzimy oraz sposób, w jaki je przetwarzamy.

Czego dotyczy niniejsza Polityka prywatności?

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych gromadzonych przez EXPERTPRO w związku z oferowanymi przez nich usługami, prowadzonymi rekrutacjami oraz udzielaniem niezbędnych informacji. Dane osobowe obejmują informacje zgromadzone podczas rozmowy telefonicznej, online poprzez stronę internetową www.expertpro.pl a także poprzez ankiety lub spotkania bezpośrednio z pośrednikiem EXPERTPRO.

Niniejsza Polityka prywatności stanowi zatem część warunków korzystania z danej Strony internetowej.

Jakie informacje gromadzimy?

W niniejszej Polityce prywatności termin „dane osobowe” oznacza wszelkie informacje lub fragmenty informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji użytkownika pośrednio lub bezpośrednio. Informacje takie zazwyczaj obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu jak również inne informacje, takie jak adres IP oraz informacje zawarte w przesyłanych wiadomościach.  

Dane pozyskujemy bezpośrednio od Użytkownika jak i z innych źródeł.

EXPERTPRO może pozyskiwać osobowe bezpośrednio od Użytkownika poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy. Gromadzone są wtedy takie dane, jak:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • informacje zawarte w wiadomości

Informacje, które gromadzimy automatycznie podczas korzystania ze Stron internetowych

 

EXPERTPRO korzysta z ciasteczek i innych narzędzi (np. narzędzi do analiz internetowych), aby automatycznie gromadzić informacje o Użytkowniku podczas korzystania ze Stron internetowych EXPERTPRO zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych. Rodzaje informacji, które EXPERTPRO gromadzi automatycznie:

 

Pliki cookies (ciasteczka) wykorzystywane przez strony EXPERTPRO:

 

Nazwa pliku Cookie

Rodzaj pliku Cookie

Cel wykorzystywania pliku Cookie

Czy usunięcie pliku uniemożliwi korzystanie z witryny?

kohana_ang_session_name, session_cookie

 

 Plik Cookie sesji

 

Przechowuje dane sesji

 

Nie

 

PHPSESSID

 

Plik Cookie sesji

 

 Przechowuje identyfikator sesji

Nie

 

smuuid

 

Plik Cookie sesji

 

 Przechowuje identyfikator sesji

Nie

 

lang

 

Plik Cookie sesji

Przechowuje informacje o języku

Nie

 

politykaCookie

 

Plik Cookie sesji

 

Przechowuje informacje o przeczytaniu informacji o polityce cookie

Nie

 

swtd_cookie_12342

 

Plik Cookie sesji

 

Przechowuje informacje o preferencjach użytkownika

Nie

 

utma, _utmb, _utmc, _utmt, utmz, _dc_gtm_UA-63360240-1, _ga, _gat, _gid

Plik Cookie sesji

 

Przechowuje dane statystyczne Google Analytics

Nie

 

js_close_time_IO6HsQJn6t, js_enter_ts_IO6HsQJn6t, jv_gui_state_ IO6HsQJn6t, jv_visits_count_ IO6HsQJn6t

Plik Cookie sesji

 

Przechowuje informacje niezbędne do działania widgetu jivochat

Nie

 

_smvs, smuuid, smvr

 

Plik Cookie sesji

 

Sales manago

 

Nie

 

XSRF-TOKEN

 

Plik Cookie sesji

 

Plik zapewniający ochronę przez atakami XSRF

Częściowo

 

  

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona tak, aby akceptować ciasteczka. Ustawienia można zmienić tak, aby ciasteczka były blokowane lub aby otrzymywać komunikat, jeśli ciasteczka będą przesyłane do urządzenia Użytkownika. Jeśli Użytkownik wyłączy obsługę ciasteczek, może mieć to wpływ na przeglądanie stron internetowych EXPERTPRO, a w szczególności może uniemożliwić korzystanie z części zasobów danej strony.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

 Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

 

EXPERTPRO zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

 

EXPERTPRO może także wykorzystywać technologię jednopikselowych plików GIF (tzw. web beacons). Technologia web beacons pozwala nam określić liczbę osób odwiedzających Serwis. Miniaturowe obrazy cyfrowe web beacons nie są wykorzystywane przez EXPERTPRO do gromadzenia danych osobowych. Dane uzyskane za pomocą technologii web beacons mogą być wykorzystane, razem z danymi Użytkowników, do zbierania informacji statystycznych dotyczących świadczonych usług.

  

Ciasteczka innych podmiotów

 

W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane pliki cookie podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

Każdy z Użytkowników posiada możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej, tak aby całkowicie wyeliminować możliwość przechowywania plików tekstowych „cookie".

 

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?

EXPERTPRO wykorzystuje dane osobowe w poniżej wymienionych celach.

Podane przez Państwa dane podczas bezpośrednich spotkań z pośrednikami lub przedstawicielami EXPERTPRO, w formularzu kontaktowym na stronie własnej lub stronach partnerów, podczas targów, w mediach społecznościowych wykorzystywane są w celu świadczenia naszych usług, weryfikacji jakości i zadowolenia ze świadczonych usług, zapewnienia kontaktu pomiędzy Państwem a EXPERTPRO oraz promocji produktów własnych.

 • W zależności od decyzji o wyrażeniu zgody przez Użytkownika przy wypełnianiu formularza kontaktowego lub w trakcie spotkania z pośrednikiem EXPERTPRO np. przy zawieraniu umowy, podane przez Użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane przez EXPERTPRO, a w szczególności adres poczty elektronicznej, może posłużyć do wysłania przez EXPERTPRO informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104).
 • Informujemy, że dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w celach marketingowych przez EXPERTPRO.
 • Ponadto, w celu właściwej realizacji świadczonych przez EXPERTPRO usług oraz jedynie w zakresie udzielonej uprzednio zgody, podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu promocji produktów i usług obecnych i przyszłych partnerów EXPERTPRO.
 • Dane Nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji jego gości, a także administrowania Serwisem i jego doskonalenia.

 

Jak długo przechowujemy dane?

 

EXPERTPRO gromadzi dane osobowe w określonym celu i nie przechowuje ich dłużej niż jest to konieczne do realizacji określonego celu, chyba że istnieje obowiązek przechowywania takich danych z uzasadnionych przyczyn biznesowych lub prawnych. Co do zasady:

 

 • Dane w celach marketingowych EXPERTPRO przechowuje do momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu.
 • Dane pozyskane w celach rekrutacyjnych EXPERTPRO przechowuje do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 2 lata
 • Dane pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy EXPERTPRO przetwarza do zakończenia współpracy. Termin ten może być wydłużony o okres przedawnienia roszczeń oraz obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. W szczególności przepisów księgowych.
 • Dane osobowe Użytkownika gromadzone w związku z funkcjonowaniem serwisu EXPERTPRO przetwarza 5 lat

Aby chronić informacje przed przypadkowym lub zamierzonym zniszczeniem, po usunięciu informacji z naszych serwisów nie usuwamy bezpośrednio kopii zapasowych z naszych serwerów lub informacji z systemów zapasowych.

 

Podstawa prawna

 

EXPERTPRO w większości nie gromadzi, nie wykorzystuje i nie ujawnia danych osobowych bez zgody użytkownika. Zgoda użytkownika jest zawsze dobrowolna, a jej niepodanie uniemożliwia realizacji celu w jakim miałaby być wyrażona.

 

W większości przypadków EXPERTPRO wyraźnie pyta o zgodę, ale niekiedy zgoda może być wywnioskowana z czynności i zachowania Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik:

 • wypełniając i przesyłając formularz rekrutacyjny wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach rekrutacyjnych dla EXPERTPRO,
 • dodatkowo wyrażając zgodę w formularzu kontaktowym na stronie expertpro.pl godzi się na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych.

 

W przypadku kiedy Użytkownik przekaże EXPERTPRO swoje dane w celu otrzymania oferty, zawarcia czy realizacji umowy to dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane ze względu, iż jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy której stroną jest Użytkownik (art. 6 ust. 1 list. B RODO).

W związku z tym iż niektóre przepisy prawa, jak przepisy księgowe, nakładają na administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych, to w takim przypadku dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane ze względu na taki obowiązek (art. 6 ust. 1 lit. c  RODO)

Jeśli Użytkownik skontaktuje się sam z EXPERTPRO, wypełni formularz kontaktowy lub w inny sposób nawiąże się relacja między administratorem a Użytkownikiem, to dane kontaktowe będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

Czasami dane Użytkownik w celach marketingowych mogą być przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

Dane pozyskane ze względu na korzystanie przez Użytkownika ze stron internetowych Administratora są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Komu przekazujemy dane osobowe?

 

EXPERTPRO zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych klientów.

Bezpośredni dostęp do danych Użytkownika mogą mieć jedynie upoważnieni pracownicy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu.

Dostęp do danych osobowych Użytkowników mogą mieć również współpracownicy EXPERTPRO oraz podmioty świadczące na rzecz EXPERTPRO usługi informatyczne, z którymi EXPERTPRO ma zawarte umowy powierzenia.

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane Podmiotom powiązanym.

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości

 

Ochrona danych osobowych

 

EXPERTPRO podejmuje wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby chronić dane osobowe Użytkownika, i wymaga tego samego od wszystkich podmiotów którym dane powierza i które przetwarzają dane w imieniu EXPERTPRO. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony, aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym, zmianę lub nienależyte wykorzystanie danych, oraz jest udzielany pracownikom i współpracownikom EXPERTPRO wyłącznie na zasadzie udostępniania niezbędnych informacji.

EXPERTPRO oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

EXPERTPRO zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, dostarczane przez firmę hostingową  domeny.pl, która administruje naszym serwerem. Administrator naszego Serwisu zapewnia pełną ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją.

 

 

 

Prawa Użytkownika dotyczące ochrony prywatności

 

W razie pytań, uwag lub wątpliwości odnośnie sposobu, w jaki EXPERTPRO postępuje z danymi osobowymi, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: expertpro@expertpro.pl.

 

Użytkownik ma prawo powiadomić nas, jeśli:

 • pragnie otrzymać informacje o swoich danych osobowych, które EXPERTPRO przetwarza,
 • pragnie sprostować, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w ewidencji EXPERTPRO,
 • pragnie wnieść sprzeciw lub żądać, aby zostało ograniczone przetwarzanie jego danych,
 • pragnie aby jego dane zostały przeniesione do innego administratora,
 • pragnie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co jednak nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Ponad to, informujemy, iż Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Organu Nadzorczego,

 1. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

 

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów podmiotów innych niż EXPERTPRO, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje odpowiedzialności partnerów EXPERTPRO oraz Podmiotów powiązanych za naruszenie celu i zakresu udostępnionych danych osobowych oraz naruszenia obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Kontakt

 

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres: expertpro@expertpro.pl

 

Zmiany Polityki prywatności

 

Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianom, zaś jej zaktualizowana wersja zostanie umieszczona na Stronach internetowych EXPERTPRO. Zachęcamy do częstego odwiedzania strony, aby dowiedzieć się, w jaki sposób EXPERTPRO przetwarza dane osobowe. Data określona poniżej jest datą początku obowiązywania Polityki Prywatność w ostatniej wersji.

 

 

Ostatnia aktualizacja:  3.09.2018r